Mga Bugtong Na May Sagot - Page 29

Bugtong #197
Unti-unting bukas ng mga talulot
Ng bulaklak na nagbibigay lugod.
Bugtong #198
Lugar na binubulwakan
Ng tubig na may kalinisan.
Bugtong #199
Langit sa itaas, langit sa ibaba,
May tubig sa gitna.
Bugtong #200
Ito ay bunduk-bundukan
Na tumubo sa katawan.
Bugtong #201
Nagsaing si Kurukutong,
Kumulo'y walang gatong.
Bugtong #202
Pang-iistorbo ito sa ibang naglalayag
Na gustong magpahinga sa kanilang pugad.
Bugtong #203
Ito ang bansag sa sinumang
Wala man lang nababanaagan
Kahit munting kaliwanagan.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....