Mga Bugtong Na May Sagot - Page 29

Bugtong #197
Unti-unting bukas ng mga talulot
Ng bulaklak na nagbibigay lugod.
Bugtong #198
Lugar na binubulwakan
Ng tubig na may kalinisan.
Bugtong #199
Langit sa itaas, langit sa ibaba,
May tubig sa gitna.
Bugtong #200
Ito ay bunduk-bundukan
Na tumubo sa katawan.
Bugtong #201
Nagsaing si Kurukutong,
Kumulo'y walang gatong.
Bugtong #202
Pang-iistorbo ito sa ibang naglalayag
Na gustong magpahinga sa kanilang pugad.
Bugtong #203
Ito ang bansag sa sinumang
Wala man lang nababanaagan
Kahit munting kaliwanagan.