Mga Bugtong Na May Sagot - Page 31

Bugtong #211
Tumpok ng lupa sa kapatagan
Nakapagluluto at parang bibingkahan.
Bugtong #212
Pagkaing di na pakikinabangan
Nakakalason sa hapagkainan.
Bugtong #213
Itim na munggo ang katulad
Nakakahawang sakit di dapat ilakad.
Bugtong #214
Tubig na pambomba ang dala
kapag ang kampana ay kinalembang na.
Bugtong #215
Malapit kang tanawin
Malayo kang lalakarin.
Bugtong #216
Bakod na sira-sira
Kitang-kita pag nagsalita.
Bugtong #217
Puting-puti sa kaliwanagan
Butong kinatatakutan ng karamihan
Mukha ang pinanggalingan.