Mga Bugtong Na May Sagot - Page 32

Bugtong #218
Sa labanan ng lakas ay may itinutumba
Pinakamatibay ang dapat na matira.
Bugtong #219
Bahay-bahayan sa siyam na buwan
Hindi pa tao ang naninirahan.
Bugtong #220
Ibig sabihin ay kumpleto
Walang kulang saan mang anggulo
Bugtong #221
Makukulay na disenyong alsado
Gawa sa makina o kamay ng tao.
Bugtong #222
Hindi mo boss ito
Sasakyan itong pampubliko
Na may tiketero.
Bugtong #223
Ito ay iyo lamang pindutin
Upang tumatawid na tao ay pigilin.
Bugtong #224
Pinakamaliit na bundok
Minsa'y tinitiris, minsa'y kinakamot