Mga Bugtong Na May Sagot - Page 34

Bugtong #232
Paikut-ikot mula lupa
Hanggang kalangitan
Parang gulong
Na nailarawan at sinasakyan.
Bugtong #233
Mahabang-mahaba,
Tinutuntungan ng madla.
Bugtong #234
Laging humahanap ng lungga
Hinahabol daw lagi ng mga pusa.
Bugtong #235
Mga ilaw itong buhay sindi
Nagbibigay kulay sa gabi.
Bugtong #236
Naligo ang senyora
Di nabasa ang tenga.
Bugtong #237
Naligo si Elmo
Di nabasa ang ulo.
Bugtong #238
Naligo si Kaka
Ngunit di nabasa.