Mga Bugtong Na May Sagot - Page 35

Bugtong #239
Payong ko sa Maynila
Hindi mabasa-basa.
Bugtong #240
Tapis ni Inday
Hindi mabasa-basa.
Bugtong #241
Tapis ni Kaka
Hindi mabasa.
Bugtong #242
Lupa, tubig at kalawakan
Tirahan ng sangkatauhan.
Bugtong #243
Maalat na isdang pinaarawan
Makalilipad sa kalaparan.
Bugtong #244
Paghingi ng tulong sa kaibigan
Sa susun-susong problemang pinapasan
Bugtong #245
Isdang mahirap hawakan
Kahit may kaliskis ay may kadulasan.