Mga Bugtong Na May Sagot - Page 37

Bugtong #253
Tumutubo ito sa paligid mo,
Kahit hindi na diligan ng tao.
Bugtong #254
Kahit na ikaw ay may kahirapan
Kung mayroon nito ikaw ay mayaman.
Bugtong #255
Maninipis na daing mula sa kabisayaan
Pag naipirito, suka ang sawsawan.
Bugtong #256
Sa Panginoon tayo'y nakikipag-ugnayan
Siya ay pinakikiusapan o pinasasalamatan.
Bugtong #257
Ito'y mga salita ng pakikiusap o pasasalamat
Sa Panginoong siyang gumawa ng lahat.
Bugtong #258
Sinusuri niya ang iyong ngipin,
Papastahan o bubunutin.
Bugtong #259
Hinlalaki ay sinusumbreruhan
Nang sa pananahi, di nasusugatan.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....