Mga Bugtong Na May Sagot - Page 37

Bugtong #253
Tumutubo ito sa paligid mo,
Kahit hindi na diligan ng tao.
Bugtong #254
Kahit na ikaw ay may kahirapan
Kung mayroon nito ikaw ay mayaman.
Bugtong #255
Maninipis na daing mula sa kabisayaan
Pag naipirito, suka ang sawsawan.
Bugtong #256
Sa Panginoon tayo'y nakikipag-ugnayan
Siya ay pinakikiusapan o pinasasalamatan.
Bugtong #257
Ito'y mga salita ng pakikiusap o pasasalamat
Sa Panginoong siyang gumawa ng lahat.
Bugtong #258
Sinusuri niya ang iyong ngipin,
Papastahan o bubunutin.
Bugtong #259
Hinlalaki ay sinusumbreruhan
Nang sa pananahi, di nasusugatan.