Mga Bugtong Na May Sagot - Page 38

Bugtong #260
Hanging lumalabas
Sa lalamunan
May kasamang ingay
Pampaliit ng tiyan.
Bugtong #261
Laging bugbog sa pukpukan
Ito ang lugar na lapirutan.
Bugtong #262
Alisto ka pandak,
Darating si pabigat.
Bugtong #263
Kung may ate at kuya
Kapareha nito ang diche sa pamilya.
Bugtong #264
Araw-gabi ay magkakaagapay
Di maaring maghiwalay
Nguni't kung magkaminsan
Kasama'y sinusugatan.
Bugtong #265
Kakulay ng araw sa silangan
At kasinsariwa ng mga pinyang binalatan
Bugtong #266
Maliliit na tuyong isda
Di siya si Tiya Deling nagpapayo sa kapwa.