Mga Bugtong Na May Sagot - Page 40

Bugtong #274
Magkakapatid na prinsesa
Lahat ay parang negra.
Bugtong #275
Pagkain ni Carding
Matamis kahit maitim.
Bugtong #276
Berde sa pagkabata
Nang tumanda ay baluga.
Bugtong #277
Mesang kainang pinutol ang mga paa
Malalaking tao ngayo'y nagdurusa.
Bugtong #278
Uri ito ng taong laging nakayuko
Ayaw na ayaw makihalubilo.
Bugtong #279
Mabaho kung amoy ang pag-uusapan
Pero prutas itong may kasarapan.
Bugtong #280
Bangka ng Kumpare ko
Paroon at parito.