Mga Bugtong Na May Sagot - Page 39

Bugtong #267
Kung wala ang kaliwanagan
Ito ang matitira lamang.
Bugtong #268
Mga lamangloob na pinaghalu-halo
Iniyakan ko pagka't dumurugo
Nang ihain ang puto
Tambala'y nabuo.
Bugtong #269
Mga kaloobang pinaghalu-halo,
Niluto sa init ng pagkakasundo.
Bugtong #270
Paglalahad ng mga kamay ng makasalanan
Buong puso ang pagtanggap ng kaparusahan.
Bugtong #271
Bituing nagniningning
Sa lupa ay maaaring hukayin.
Bugtong #272
Mga pulang sundalo
Kailangan ng katawan mo.
Bugtong #273
Kumpul-kumpol na uling
Hayon at blbitin-bitin.