Mga Bugtong Na May Sagot - Page 41

Bugtong #281
Itinulak ko na,
Nagbalik pa.
Bugtong #282
Takbo roon, takbo rito,
hindi makaalis sa tayong ito.
Bugtong #283
Itataas o ibababa ka nito
Sa isang pindot mo.
Bugtong #284
Ilong niya ay mapaglalambitinan
Kanung-kano kung turan
Wag kang haharang-harang
At tatapakan ka ng dambuhala.
Bugtong #285
Nanunungkulan sa Tsina
Emperatris ang kasa-kasama.
Bugtong #286
Parang ipot na inikut-ikot
Asukal ay ibinudbod.
Bugtong #287
Aling lumilipad sa mundo
Ang panay buto?