Mga Bugtong Na May Sagot - Page 27

Bugtong #183
Bahay ni Milagring
Butas-butas ang dingding.
Bugtong #184
Bakang dinikdik at pinatuyo
Iprinito sa mantika, sibuyas at toyo.
Bugtong #185
Sa mantika pinakuluan
Pinaliguan ng asukal ang kabuuan
Pwede na sa meryendahan.
Bugtong #186
Sapatos ay napapakintab
Kung ipapahid akong ganap
Matapos linisin
Matapos eskobahin.
Bugtong #187
Itinanim kinagabihan,
Inani kinaumagahan.
Bugtong #188
Kukurap-kurap sa kaningningan
Nagpapakislapan sa kaitaasan.
Bugtong #189
Sinakal ko muna,
Saka ko nilagari.