Mga Bugtong Na May Sagot - Page 22

Bugtong #148
Pakwan ay ipapasok
Sa basket na nakasabit
Mag-ingat sa laro
Baka ka maipit.
Bugtong #149
Nakakatindig nang walang paa.
May tiya'y walang bituka.
Bugtong #150
Lalagyang walang laman
Marami sa kapaligiran.
Bugtong #151
Ito ay lalagyan
Kaya lang walang laman
Kahit na anuman
Di kakikitaan.
Bugtong #152
Ito ay paliguan
Gawa sa kawayan
Mayroon din ditong tapayan.
Bugtong #153
Gulay na maaaring gawing lagari
Kumpul-kumpol sa balag ng Hari.
Bugtong #154
Kinatok ko ang bangka,
Nagsilapit ang mga isda.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....