Mga Bugtong Na May Sagot - Page 22

Bugtong #148
Pakwan ay ipapasok
Sa basket na nakasabit
Mag-ingat sa laro
Baka ka maipit.
Bugtong #149
Nakakatindig nang walang paa.
May tiya'y walang bituka.
Bugtong #150
Lalagyang walang laman
Marami sa kapaligiran.
Bugtong #151
Ito ay lalagyan
Kaya lang walang laman
Kahit na anuman
Di kakikitaan.
Bugtong #152
Ito ay paliguan
Gawa sa kawayan
Mayroon din ditong tapayan.
Bugtong #153
Gulay na maaaring gawing lagari
Kumpul-kumpol sa balag ng Hari.
Bugtong #154
Kinatok ko ang bangka,
Nagsilapit ang mga isda.