Mga Bugtong Na May Sagot - Page 18

Bugtong #120
Tawag ay balon,
Ngunit walang tubig,
Masarap kainin,
Balat ay nakapaloob.
Bugtong #121
Lalagyan ng pagkaing pangmaramihan
Ipinapagitna sa hapagkainan.
Bugtong #122
Tinaga ko sa gubat,
Sa bahay nag-iiyak.
Bugtong #123
Hilo hindi dahil sa kalasingan
Kundi sa pag-inom ng gamot na ipinagbabawal.
Bugtong #124
Kung libong mikrobyo
Ang dala ng langaw,
Hatid naman nito'y bilyon araw-araw.
Bugtong #125
Gilid ng bulubundukin
Kamatayan mo'y maaring sapitin.
Bugtong #126
Kabaong na nakatihaya
Pinaaanod sa lawa.