Mga Bugtong Na May Sagot - Page 13

Bugtong #85
Ate mo, ate ko, ate ng lahat ng tao.
Bugtong #86
Hindi tao, hindi hayop,
Punung-puno ng buto.
Bugtong #87
Isdang papaksiwing kulay abuhin,
Maliit na, nakatitinik pa rin.
Bugtong #88
Kahit gaano linisin
Marumi ang tingin.
Bugtong #89
Siya raw ay lakas ng mga lalaki
Dahil inspirasyon
Kapag may hinahamon.
Bugtong #90
Gamit ito ng kabataan
Kapag pumasok sa paaralan,
Binibitbit ng kamay
O pinapasan sa likuran.
Bugtong #91
Sa pangingibang bansa ito'y dala-dala
Sari-sari ang laman
Kailangang-kailangan.