Mga Bugtong Na May Sagot - Page 13

Bugtong #85
Ate mo, ate ko, ate ng lahat ng tao.
Bugtong #86
Hindi tao, hindi hayop,
Punung-puno ng buto.
Bugtong #87
Isdang papaksiwing kulay abuhin,
Maliit na, nakatitinik pa rin.
Bugtong #88
Kahit gaano linisin
Marumi ang tingin.
Bugtong #89
Siya raw ay lakas ng mga lalaki
Dahil inspirasyon
Kapag may hinahamon.
Bugtong #90
Gamit ito ng kabataan
Kapag pumasok sa paaralan,
Binibitbit ng kamay
O pinapasan sa likuran.
Bugtong #91
Sa pangingibang bansa ito'y dala-dala
Sari-sari ang laman
Kailangang-kailangan.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....