Mga Bugtong Na May Sagot - Page 10

Bugtong #64
Matapat kong alipin
Sunud-sunuran sa akin.
Bugtong #65
Sa liwanag ay kasama
Sa dilim ay nawawala na.
Bugtong #66
Sorbetes ay nilalantakan
Bibig ay may kaluwangan
Pero masarap ding pagsaluhan
Pagka't may kalutungan.
Bugtong #67
Hindi naman hayop
At di rin naman tao,
May dalawang pakpak,
Di naman makalipad.
Bugtong #68
Gabay sila ng lola at lolo
Kung gabi ay nagsisipagmano.
Bugtong #69
Apat na magkakasama,
Pumasok sa kweba,
Lumabas na mapula.
Bugtong #70
Kabayo kong pula
Nanalo sa karera
Umuusok pa.