Mga Bugtong Na May Sagot - Page 54

Bugtong #372
Butong napilay sa katawan
Naiaayos niya sa isang iglap lamang.
Bugtong #373
Hangin itong napakahalaga
Kung wala ito, ikaw ay patay na.
Bugtong #374
Pinakamataba sa mga daliri
Pero nakahiwalay sa pamimighati.
Bugtong #375
Sumisisid ito sa ilug-ilugan
Maaari ring tumalon sa timbang sisidlan
Kulay abo ito kung buhay pa
Namumula-mula kapag niluto na.
Bugtong #376
Ingay ng ibong nangagliliparan
Hayun at palipat-lipat sa kawayanan.
Bugtong #377
Mga eruplano sa kalawakan
Dumadapo sa mga puno ng kagubatan.
Bugtong #378
Ahas ni Emilyo itim ang kulay nito
Parang espada ng negro
Sa ilog makakaenkwentro.