Mga Bugtong Na May Sagot - Page 55

Bugtong #379
Naaabot naman ng kamay,
Nilagyan pa ng tulay.
Bugtong #380
Isang butil na palay,
Sakop ang buong bahay.
Bugtong #381
Dalawang balon,
Lalim ay paahon.
Bugtong #382
Dalawang bumbong
Palusong.
Bugtong #383
Iginagalang at pinagmamanuhan
Kapareha ni Ingkong sa tahanan.
Bugtong #384
Ang amain kong buo'y
may kapatid na babae,
nguni't siya naman ay hindi ko ale.
Sino siya?
Bugtong #385
Nagkakahig sa lupa
Hanap ay uod na dakila
Para sa anak na kaawa-awa.