Mga Bugtong Na May Sagot - Page 57

Bugtong #393
Kailangang patalimin sa hasaan
Ibigay sa Ama ng Katipunan.
Bugtong #394
Bahay na biluhaba
Huwag kakatukin
Magigiba ang dingding.
Bugtong #395
Gintong binalot sa pilak,
Pilak na binalot sa balat.
Bugtong #396
Inaalay ako kay Santa Clara
Sikat ng araw daw ay makikita?
Bugtong #397
Tibabal ko'y puti o pula
Bestido ay kristal lagi na
Puso ay dilaw laging nagmamahal.
Bugtong #398
Walang bintana, walang pinto
Ang bahay ni Bino.
Bugtong #399
Utak siya ng Katipunan
Editor ng diyaryong Kalayaan.