Mga Bugtong Na May Sagot - Page 59

Bugtong #407
Magkaibigang nagkapalitan
Ng damit na kasuotan
Damit sa baka'y may kaluwagan
Ang kaniya naman ay may kakiputan.
Bugtong #408
Ito ay kudrado o rektanggulo
Iba't iba ang mailalagay dito.
Bugtong #409
Ang ina ay gumagapang pa,
Ang anak ay umuupo na.
Bugtong #410
Dalawang patukod-langit,
Apat na patukod-lupa,
Dalawang pagaspas,
Isang pamaspas.
Bugtong #411
Hayop na mataba
Mamutuk-mutok ang damit na pangluksa.
Bugtong #412
Mangga itong may kalakihan
Mabilug na mabilog sa katabaan.
Madilaw kapag nahinog na
Maasim-asim kung hilaw pa.
Bugtong #413
Hindi hayop, hindi tao,
Tatlo ang ulo.