Mga Bugtong Na May Sagot - Page 61

Bugtong #421
Kartong nakabitin
Araw-araw kung bilangin
Isang taon ay tatapusin.
Bugtong #422
Taun-taon nabubuhay
Taun-taon namamatay.
Bugtong #423
Hiya mo, hiya ko,
Ang bahay ay tumatakbo.
Bugtong #424
Sasakyang tagapaghatid kaninuman
Itinatakbo ng kabayo sa daan.
Bugtong #425
Punong hirang sa kagawaran
Pinili ng pangulong maglingkod sa bayan.
Bugtong #426
Tagasinop ng ulat na napag-usapan,
Nakaaalam sa kalihim-lihimang bagay ng tanggapan.
Bugtong #427
Tawag ito sa taong di masanay-sanay
gamitin ang kanang kamay.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....