Mga Bugtong Na May Sagot - Page 61

Bugtong #421
Kartong nakabitin
Araw-araw kung bilangin
Isang taon ay tatapusin.
Bugtong #422
Taun-taon nabubuhay
Taun-taon namamatay.
Bugtong #423
Hiya mo, hiya ko,
Ang bahay ay tumatakbo.
Bugtong #424
Sasakyang tagapaghatid kaninuman
Itinatakbo ng kabayo sa daan.
Bugtong #425
Punong hirang sa kagawaran
Pinili ng pangulong maglingkod sa bayan.
Bugtong #426
Tagasinop ng ulat na napag-usapan,
Nakaaalam sa kalihim-lihimang bagay ng tanggapan.
Bugtong #427
Tawag ito sa taong di masanay-sanay
gamitin ang kanang kamay.