Mga Bugtong Na May Sagot - Page 60

Bugtong #414
Malagkit itong inarnibalan
Nilamay sa kawali ng pinaghaluan.
Bugtong #415
Parusa sa mga pilyong bata
Humawak sa dalawang tenga
at tumimba nang tumimba.
Bugtong #416
Mga problemang pinagsama-sama
na sa balikat pilit na dinadala.
Bugtong #417
Aklat ng panahon,
Binabago taun-taon.
Bugtong #418
Ako ang aklat ng panahon
Pinapalitan taun-taon.
Bugtong #419
Bawat dahong itinatapon
Ay lumilipas na panahon.
Bugtong #420
Karton ng kapanahunan
Araw-araw na inaalisan
Ng dahong pinaglumaan.