Mga Bugtong Na May Sagot - Page 62

Bugtong #428
Ito ang ginagawa ng mga asong gala
Sa mga basurang nakatambak sa lupa.
Bugtong #429
Galos na galing pa sa kuko
ng pusa man o aso.
Bugtong #430
Marahang tunog na nauulinigan
Parang may ikinukuskos sa kapaligiran.
Bugtong #431
Maaring ipanampal o ipamuntal sa kalaban
Maari ring ilahad o ipantulong sa nangangailangan.
Bugtong #432
Hindi ito kainang nilalamon
Ito ay may damit na pritong hipon.
Bugtong #433
Kadiliman ay dadalaw
Kung itinakda sa iyo ang araw.
Bugtong #434
Walang sinumang nakakaalam,
Sa tiyak na oras ng kanyang pagdatal.