Mga Bugtong Na May Sagot - Page 64

Bugtong #442
Sa paghinto at pagliko ng sasakyan
Ito ang binubuno at hinahawakan.
Bugtong #443
Aling hayop sa silangan
Ang may bundok sa likuran?
Bugtong #444
Likod nito ay bundok na kurbado
Sasakyan ng tatlong Haring mago.
Bugtong #445
Isa ang pinasukan
Tatlo ang nilabasan.
Bugtong #446
Sanga-sanga, buku-buko,
Nagbubulaklak ay di nagbubuko,
Naglalaman walang buto.
Bugtong #447
Alipin sa simbahan kumakaway,
Sumisigaw sa katuwaan o kalungkutan.
Bugtong #448
Salitang nagpapasigla sa pulitika
Sa partido ay isang propaganda.