Mga Bugtong Na May Sagot - Page 65

Bugtong #449
Sa paghihiwa ng isda at gulay
Dito kumakapit ang maybahay.
Bugtong #450
Lugar na tipunan ng mga militar
Na nagsisipagsanay sa pakikidigmaan.
Bugtong #451
Puting sampaguita ang katulad
Kampu-kampo kung mamulaklak.
Bugtong #452
Katawan at sanga
May mga bunga.
Bugtong #453
Puno ko sa probinsiya,
Puno't dulo ay may bunga.
Bugtong #454
Anong bagay sa mundo
Ang palaging umiiyak
Sa harap ng mga santo?
Bugtong #455
Kung gusto mong tumagal pa ang aking buhay
Kailangang ako ay mamatay.