Mga Bugtong Na May Sagot - Page 67

Bugtong #463
May katawan walang bituka
May tenga walang mata
Umiihi kapag itinumba.
Bugtong #464
Tubig dito ay pinapakuluan
Kapag iinumin ito ang lalagyan.
Bugtong #465
Pagkahaba-haba ng paa niya
Sa puno ay nananabako siya.
Bugtong #466
Ibiniting karton o yerong sinulatan
Ipinababasa sa mga nagdaraan.
Bugtong #467
Instrumentong gahibla nga lamang
Punit na damit ay mareremedyuhan.
Bugtong #468
Gawa sa kahoy at kawayan
hinihila ng kadiliman.
Bugtong #469
Hugis ng aso at kabayo
Nakikita bilang anino.