Mga Bugtong Na May Sagot - Page 68

Bugtong #470
Tawag ito sa dalagang may katuwaan
At kagiliw-giliw na kaugalian.
Bugtong #471
Tumatakbong bahay
Ng mga masasayang kabataan
Tinutulak-tulak sa gitna ng lansangan.
Bugtong #472
Makulay at maingay na kapaligiran
May tsubibo at kabayu-kabayuhan.
Bugtong #473
Magandang sasakyang mabagal umandar
Punung-puno ito ng kalungkutan.
Bugtong #474
Sasakyan sa kabukiran
Kalabaw ang pinapawisan.
Bugtong #475
Lupa at buhangin ay sakay nito
Di naman katipunero ni Andres Bonifacio.
Bugtong #476
Sa panahon ni Rizal
Dito nakasakay ang mayayaman
Sa pamamasyal nila sa kabayanan.