Mga Bugtong Na May Sagot - Page 66

Bugtong #456
Luluha-luha hanggang buhay,
Pagkaubos, patay.
Bugtong #457
May katawan, walang mukha,
Walang mata'y lumuluha.
Bugtong #458
Sa Panginoon humihingi ako ng awa
Pero siya naman ang patuloy sa pagluha.
Bugtong #459
Mapa-tubig, mapa-lupa,
Ang daho'y nananariwa.
Bugtong #460
Aling kakanin sa mundong ito
ang di pinagsasawaan ng tao?
Bugtong #461
Kakampi ng ulam sa tanghallan at hapunan,
Pati na sa almusal
Kung walang tinapay at palaman.
Bugtong #462
Lupa rito ay pantay na nadaraanan
Di tulad ng mga bundok na nagtataasan