Mga Bugtong Na May Sagot - Page 63

Bugtong #435
Walang sinumang nakakaalam
Pagdating ng kadiliman.
Bugtong #436
Puting prutas na parang kuwintas
Berde at rosas ang kinadenang balat.
Bugtong #437
Lima para sa isa,
Isa para sa lima.
Bugtong #438
Dalawang magkaibigan
Ikutan nang ikutan.
Bugtong #439
Dalawahang saging na magkaagapay sa katawan
Magkapatid na magkapareho sa kalahatan.
Bugtong #440
Damo lang ang kailangan
Sa tanghalian at hapunan.
Bugtong #441
Napapame e e sa kalungkutan
Napapame e e din sa kasiyahan.