Mga Bugtong Na May Sagot - Page 58

Bugtong #400
Propagandistang dinakila
Fray Botod ay kinatha.
Bugtong #401
Kahoy ko sa Lucena,
Bulaklak ay baga,
Bunga ay espada.
Bugtong #402
Binili ko nang di kagustuhan,
Ginamit ko nang di ko nalalaman.
Bugtong #403
Puno ko sa Sta. Lucia
Bulaklak ay baga
Bunga ay espada.
Bugtong #404
Aling kabayo ang hindi tumatakbo?
Bugtong #405
Hindi tao, hindi hayop,
Kung turingan ay kabayo.
Bugtong #406
May binti, walang hita
May ulo, walang mukha.