Mga Bugtong Na May Sagot - Page 53

Bugtong #365
Pagbukas ng bibig ng isang inaantok
Paghinga-hinga, gusto nang matulog.
Bugtong #366
Binili ko pagka't mahal,
Subalit kung gamitin ko'y pabitin lamang.
Bugtong #367
Dalawang ibong marikit,
Nagtitimbangan sa siit.
Bugtong #368
Binili ko nang mahal,
Isinabit ko lamang.
Bugtong #369
Tunog ito ng kalungkutan
Sumasabay sa sinumang luhaan.
Bugtong #370
Panahon kasi ay wala pang kaganapan
Ito ang tawag sa prutas na may kapaklahan.
Bugtong #371
Paghingang malalim ng nahihimbing
May kaingayan ayon kay Patring.