Ang Mabuting Bata

Ang mabuting bata'y tulad ng halaman;
Sagana sa dilig at sikat ng araw;
Luntian ang dahon, sanga'y malalabay,
Sariwa ang ugat at lubhang matibay.

Kaya't kung sumapit ang pamumulaklak
ay hitik ang sangang papagapagaspas!
At kapag nagbunga'y kagilagilalas,
Maging tao't ibon ay nakakapitas.

Ganyang ang kawangis ng mabuting bata
Sa ama't sa ina'y isang gantimpala:
Isang maginoo sa pagkabinata
Mamamayang dapat gawing halimbawa.

Iya'y lumitaw na sa mga bayani,
Rizal, Bonifacio, Del Pilar, Mabini,
Kaya't kabataan, sikaping mag-ani
Sa sariling bayan ng dangal at puri.

See also

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....