Ang Mabuting Kapitbahay

Aking kapitbahay
ay timay na kaibigan;
Sa gawain at libangan
ay kasama araw-araw.

Kung sa ami'y may magkasakit
O kung kami'y nagigipit,
Ang sa ami'y sumasagip.

Kami naman ay gayon din,
Sa kanila'y matulungin;
Pag kabutihin ang tanim,
Gayon din ang aanihin.

See also