Mga Bugtong Na May Sagot - Page 44

Bugtong #302
Nagbahay si Meling
Walang haliging itinanim
Sinulid lang ang dingding.
Bugtong #303
Walang itak, walang kampit,
Gumagawa ng bahay sa pagkakakapit.
Bugtong #304
Kadenang panali sa paa at kamay
Kawalan ng katarungan ang taglay.
Bugtong #305
Ipinapahid, iniinom,
nilulunok o itinuturok
Sakit ay dinudurog!
Bugtong #306
Aling hayop na pangahas
Ang nasunog sa ningas?
Bugtong #307
Lumalangoy sa ilug-ilugan
Puting-puti ang kasuotan
Leeg niya ay may kahabaan.
Bugtong #308
Bilang na walang dalawa
Kundi isa, tatlo o kaya ay lima.