Mga Bugtong Na May Sagot - Page 44

Bugtong #302
Nagbahay si Meling
Walang haliging itinanim
Sinulid lang ang dingding.
Bugtong #303
Walang itak, walang kampit,
Gumagawa ng bahay sa pagkakakapit.
Bugtong #304
Kadenang panali sa paa at kamay
Kawalan ng katarungan ang taglay.
Bugtong #305
Ipinapahid, iniinom,
nilulunok o itinuturok
Sakit ay dinudurog!
Bugtong #306
Aling hayop na pangahas
Ang nasunog sa ningas?
Bugtong #307
Lumalangoy sa ilug-ilugan
Puting-puti ang kasuotan
Leeg niya ay may kahabaan.
Bugtong #308
Bilang na walang dalawa
Kundi isa, tatlo o kaya ay lima.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....