Mga Bugtong Na May Sagot - Page 45

Bugtong #309
Sa alinmang timpalak
Sa mga kalahok, ito ang hinahanap.
Bugtong #310
Dito nagtatago ang mga sasakyan
Habang ang mga tao'y nasa higaan.
Bugtong #311
Botelyang minimitsahan
nagpapaliwanag sa sambahayan.
Bugtong #312
Maputing gatas ang katulad niya
Galing pa sa niyog na malasa.
Bugtong #313
Mula sa niyog ang malapot na pintura
Ipinipinta sa ginatan kaya luminamnam.
Bugtong #314
Nagsaing si Hudas,
Kinuha ang hugas,
Itinapon ang bigas.
Bugtong #315
Tubig na pinagpala,
Walang makakuha
Kundi munting bata.

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....