Mga Bugtong Na May Sagot - Page 47

Bugtong #323
Instrumentong pangharana
Hugis nito ay katawan ng dalaga.
Bugtong #324
Mga tao at mambabatas ang humuhugis dito
Pinatatakbo ito ng nabotong pulitiko.
Bugtong #325
Mga lamang loob ay kasama dito
Sa pinakuluang lugaw sarap ay garantisado.
Bugtong #326
Bahay ni San Vicente,
Punung-puno ng diyamante.
Bugtong #327
Tirahan ng hayop at halaman
Dito ang tao ay bisita lamang.
Bugtong #328
Sa balat ng puno ito galing
Pinabubula sa buhok ni Milagring.
Bugtong #329
Karaniwang berde ang kanilang kulay
Sa karne at isda nagsisiabay.