Mga Bugtong Na May Sagot - Page 49

Bugtong #337
Gabay ng kabataan sa paaralan
Sulong nagbibigay ng kaliwanagan.
Bugtong #338
Malaki itong ibon,
Kahit buto at balat
Ito ay lilipad-lipad.
Bugtong #339
Malalaking ibon sa kalangitan
Kahit pagkaninipis ay liparan nang liparan.
Bugtong #340
Tirahang maraming mga palapag na may kataasan
Kinalalagyan ng mga tanggapan.
Bugtong #341
Lalagyan ng kayamanan
May malaking susian.
Bugtong #342
Nakauniporme, may baril, may silbato
Laging humihingi ng I.D. ninyo.
Bugtong #343
Matinik at berdeng tampipi
Asim at tamis pinagsama
Sa maputing laman niya.