Mga Bugtong Na May Sagot - Page 48

Bugtong #330
Sa bahay ko isinuksok,
Sa gubat ko binunot.
Bugtong #331
Ito ay bilugan,
Magdadala sa iyo saan man.
Bugtong #332
Noong maliit tayo ay nilalaro ko ito
Naging bilog na donat nang ako ay magmaneho.
Bugtong #333
Tinaga ko ang puno,
Sa dulo nagdurugo.
Bugtong #334
Eto na si Kaka
bubuka-bukaka.
Bugtong #335
Maibigin si Gusting
Laging bukas palad na naglalambing.
Bugtong #336
Matagal nang nagkakagatan
Hindi pa nagkakasakitan.