Mga Bugtong Na May Sagot - Page 50

Bugtong #344
Mamang naka-motorsiklo sa daan
Humahabol sa mga kaskaserong sasakyan.
Bugtong #345
Dalawang katawan,
Tagusan ang tadyang.
Bugtong #346
Mag-asawang gustong magyakap
hinahadlangan ng mga anak.
Bugtong #347
Lamang dagat na may puting balat
Sabaw ay maalat-alat.
Bugtong #348
Hipong sa tubig pinakuluan
Isinasawsaw sa kamatis na inasinan.
Bugtong #349
Karga nang karga, walang upa.
Bugtong #350
Pagdampi ng mga labi sa pisnging mahal
Kasintamis daw ng asukal.