Ang Lumpong Si Juan

Pagkat isang lumpo, malungkot si Juan
Ang kaawa-awa'y hindi makalad

Kanyang hinihiling sa Diyos na liyag
makahakbang siya na para nang habag.

Hindi makatulog, hindi makakain
Sa tindi ng sama ng kanyang damdamin,

Ngunit isang araw, siya ay nahimbing,
lumalakad na nang siya'y magising.

Magbuhat na noon siya'y nakalalakad
Sa awa at tulong ng Poon na liyag;
Sumasama na siya upang magpasalamat
Doon sa sambahang hingian ng habag.

See also

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....